search

kqdb cho ngay mai

Share time:2021-11-24
Data type:sxmbac
Extract password:--
file type:Document
file size:95M
File path:Game-VN/sxmbac /kqdb cho ngay mai .doc
Description choÔ thái hậu nhắm hai mắt lại, ngồi ngay ngắn bên trong xe lẩm bẩm: mai Khi Vô Tình đang suy nghĩ, Lý Cáp đã đi tới cửa. choLý Cáp đơn phương độc mã xông vào Hồ doanh, có hơn mười vạn quân Hồ trong đó, chém giết hơn ngàn tên, đạp nát soái trướng, chém soái kì về, một chiến tích huy hoàng, trước giờ chưa từng có ai làm được điều đó. Từ đó về sau, cái tên Lý Vô Địch, Lý Bất Tử, Hỗ Dương Thiết Lang, Uy Vũ Vương đã bắt đầu truyền đồn. Hắn thì được mọi người sùng bái là Chiến thần, kể từ đó khi mọi người xuất binh đều làm lễ bái, cầu cho Chiến Thần phù hộ, cho nên bất luận thế nào thì hắn đã trở thành một huyền thoại trong quân đội, nhưng mà đây là chuyện của sau này. mai "Thật sự là băng tuyết thông minh." Lý Cáp hài lòng lên tiếng khen thưởng. kqdbĐội úy đi đầu cười nói: