search

nhandinhbongda keonhacai

Share time:2021-11-25
Data type:no hu 52
Extract password:--
file type:Document
file size:41M
File path:Game-VN/no hu 52 /nhandinhbongda keonhacai .doc
Description nhandinhbongdaLý Cáp nói: nhandinhbongdaBên trên có lệnh, ngoại trừ Đại tướng quân và hai mươi thân vệ có thể mang binh khí, tướng lĩnh khác không được đem binh khí vào thành, người trái lệnh bắt ngay tại chỗ. nhandinhbongdaLý tướng quân, tiểu muội mời huynh một chén. nhandinhbongdaCòn có hơn một nghìn tù binh phải không? keonhacai Lý Cáp cười: